Pozvánka na členskou schůzy

Dne 16. 6 .2019 se koná členská schůze našeho oddílu. Ta proběhne v restauraci u Průšů, a začátek byl stanoven na 17:30 hodin. Účast všech členů vítána.